BLOOMING CULTURE EXPERIENCE & PLAY

Met Blooming Culture Experience & Play krijgt u inzicht in de cultuur van uw team of organisatie. Spelenderwijs worden teamleden bewust van de thema’s die in een gezonde teamcultuur van belang zijn. Ook ontstaat het besef dat eigen houding en inbreng cruciaal zijn in de samenwerking. Afhankelijk van het thema dat aandacht behoeft wordt een keuze gemaakt voor de Play activiteit die de gezamenlijke uitwerking van het gekozen thema vorm geeft.

Het Blooming Culture model is ontwikkeld binnen de Joyfulness coöperatie. Joyfulness is onze natuurlijke staat van zijn. Door onze authentieke zelf te zijn, maken we een natuurlijke verbinding met onszelf, onze Joy en met anderen.

BC model op tafel
Boek Joyfulness

Investeer in inzicht en werkplezier

Ziet u vermoeidheid of irritatie in het team sluipen? Wordt de samenwerking hierdoor wat zwaar of moeizaam? Tijd om speelsheid en inzicht te brengen. Spelenderwijs worden medewerkers uitgenodigd om iets te delen over zichzelf en hun werk. We maken gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® en behandelen de thema’s die horen bij een bloeiende cultuur. Deelnemers worden zich meer bewust van hun teamcultuur en geven zelf woorden aan de aandachtsgebieden en disbalans. Hierbij staat een speelse ervaring met impact centraal, waarin we ook pittige thema’s op speelse wijze boven water krijgen.

 

Resultaten:

  • Diepere verbinding in het team
  • Meer werkplezier
  • Stimulans voor de leer & ontwikkelcultuur
  • Meer eigenaarschap, ondernemerschap en zelfbewustzijn
  • Toename in innovatiekracht

Met de Blooming Culture aanpak van Joyfulness helpen we teams op bij de ontwikkeling van een bloeiende cultuur. Een cultuur waarin mensen zelf kunnen groeien en samen bloeien.