GEDRAGSSTIJLEN IN ONS TEAM (DISC)

Dit programma is ontwikkeld voor teamleden die inzicht willen verkrijgen in de verschillende gedragsstijlen binnen het team. We gaan op zoek naar de kwaliteiten en aandachtspunten die de stijlen kenmerken. Tijdens het programma krijgen de deelnemers inhoudelijke uitleg over de werking van gedragsstijlen, maar vooral ook over de verschillen hierin. Op basis van de DISC-theorie wordt inzicht verkregen in de eigen gedragsstijl en met behulp van enkele praktische oefeningen zullen deelnemers ervaren wat het effect is om vanuit een andere stijl te communiceren. Aan de hand van vragen en voorbeelden leren de deelnemers hoe zij hun persoonlijke gedragsstijl in verschillende situaties effectief kunnen inzetten. Er is veel aandacht voor de sterke kanten die elke gedragsstijl kenmerkt. Door de sterke kanten maar ook de aandachtspunten van elkaar te (her-) kennen, kunnen teamleden elkaar versterken.

DISC plaatje
DISC (1)

Voor wie is het?

Dit programma is ontwikkeld voor teamleden die aan de slag willen met het verkrijgen van inzicht in verschillende gedragsstijlen en de kwaliteiten en aandachtspunten die de stijlen kenmerken. Ook het effect van het (eigen) gedrag in contact met de ander is een item wat daarbij aan bod komt.

Wat doen we?

Tijdens het programma krijgen de deelnemers inhoudelijke uitleg over de werking van gedragsstijlen, maar vooral ook over de verschillen hierin. Op basis van de DISC-theorie wordt inzicht verkregen in de eigen gedragsstijl en met behulp van enkele praktische oefeningen zullen deelnemers ervaren wat het effect is om vanuit een andere stijl te communiceren. Aan de hand van vragen en voorbeelden leren de deelnemers hoe zij hun persoonlijke gedragsstijl in verschillende situaties effectief kunnen inzetten. Er is veel aandacht voor de sterke kanten die elke gedragsstijl kenmerkt. Door de sterke kanten maar ook de aandachtspunten van elkaar te (her-) kennen, kunnen teamleden elkaar versterken.

Wat is het resultaat?

  • Inzicht in en bewustwording van de eigen gedragsstijl
  • Meer zicht op - en begrip voor - de gedragsstijl van de ander
  • Herkenning van bepaald gedrag en daar beter op kunnen anticiperen
  • Een effectievere samenwerking o.a. door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten

Hoe lang duurt het?

Het programma duurt één dagdeel. ‘Inzicht in gedragsstijlen’ kan tevens onderdeel uitmaken van een uitgebreider teamprogramma.