TEAMSCAN & PIRAMIDE VAN LENCIONI

Met de teamscan brengen we in beeld hoe effectief het team is. Door inzichtelijk te maken welke scores het team in de huidige situatie behaalt op de 5 bouwstenen ontdekken de teamleden welke ontwikkelkansen het team heeft. De Piramide van Lencioni vormt hierbij een goede basis voor de gewenste ontwikkeling van het team. De inventarisatie bestaat uit een kennismaking met het team, het ophalen van input bij alle teamleden en een uitgebreide terugkoppeling en bespreking van de resultaten met het team. Benieuwd hoe we effectief jullie team is? Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

De Piramide van Lencioni
Teamscan Header

Voor wie is het?

Voor teams die zicht willen krijgen op hun kwaliteiten, ontwikkelmogelijkheden en mogelijke interventies om de samenwerking te versterken en de resultaten te verbeteren.

 

Wat doen we?

Gestoeld op ideeën en wetenschappelijke theorieën van Patrick Lencioni is de teamdynamiek gevat in een overzichtelijk model; De Piramide van Lencioni met 5 bouwstenen voor succesvolle teams:

  1. Bouwen van vertrouwen
  2. Gezonde omgang met conflicten
  3. Betrokkenheid
  4. Verantwoordelijkheid nemen
  5. Gemeenschappelijk resultaat

  • Fase 1: Middels een digitale teamscan en individuele gesprekken met de teamleden, meten we waar het team nu staat. Het instrument laat teamleden nadenken over wat er goed gaat en wat te verbeteren valt. Met behulp van de 5 bouwstenen maken we dit zichtbaar. Waar staan we nu als team? Welke bouwstenen zijn al sterk ontwikkeld en welke verdienen meer aandacht? De teamscan helpt op een laagdrempelige manier om datgene wat besproken moet worden, bespreekbaar te maken.
  • Fase 2: De uitkomsten van de teamscan vormen de input voor een mogelijk vervolgprogramma met het team. In dit geval helpen we het team om meer te gaan werken vanuit vertrouwen, plezier, effectief communiceren, het herkennen en benutten van elkaars kwaliteiten en het werken aan gezamenlijke doelen. Wat kunnen we doen om alle aanwezige kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten? Hoe kunnen we beter leren samenwerken en elkaar aanspreken? Met de antwoorden op dergelijke vragen helpen we het team haar effectiviteit verder te vergroten.

 

Wat is het resultaat?

Teams die effectiever samenwerken en waarbij het werkplezier toeneemt, komen gezamenlijk tot betere resultaten.